Bram Jacobs, Slenaken

Balans, lijst 4 nr. 7

Beste inwoners van Slenaken,

Ik ben Bram Jacobs, 41 jaar geleden geboren in Eys en ‘inge jong van ut durp’. Sinds 2005 woon ik met mijn vrouw Fabiënne in het mooie Slenaken. Wij hebben twee zoontjes, Mathias van zeven en Lukas van twaalf.

Beroepshalve ben ik teamleider op de ‘Scholen voor Praktijkonderwijs’ in Heerlen. Daar ben ik na het voltooien van de studie Onderwijswetenschappen ook verantwoordelijk voor de onderwijskundige vernieuwing.

In mijn vrije tijd speel ik voetbal, ben ik bestuurslid van de J.C.V. de Durchdrieverkes en vader van de jeugdprins Lucas I. Verder leid ik nog de jeugdgroep van de IVN-afdeling Eys. 

Ik geniet van onze prachtige omgeving en cultuur, ben er trots op en wil deze behouden en doorgeven aan onze kinderen. De rol van boeren bij het behoud van ons landschap vind ik belangrijk.

Het onderwijs in onze gemeente, mijn expertise, ligt me nauw aan het hart. Het behoud van het basisonderwijs in de kernen en de prachtige brede scholengemeenschap het Sophianum vind ik zeer belangrijk. School is meer dan leren alleen. Daar vormen nieuwe generaties vriendschappen en netwerken die voor het hele verdere leven een cruciale rol spelen, in de gemeenschap maar ook dorpsoverstijgend.

Ik ervaar dat deze aspecten die mij zo aan het hart liggen steeds meer onder druk komen te staan doordat jongeren voor wonen of werken moeten vertrekken uit onze gemeente. Daarom moeten we zorgen voor voldoende woningen voor startende jongeren, voor werkgelegenheid en goed internet om het online-thuiswerken te bevorderen. De jonge generatie is hard nodig om de leefbaarheid in onze kernen te behouden.

Daarom wil ik namens de vele mensen die hetzelfde denken, voelen en vinden, mijn input gaan leveren binnen onze gemeenteraad. Het is goed als iemand van je eigen dorp dit doet, zodat er niet over het dorp maar met het dorp wordt gepraat. Iemand die weet wat er leeft in het dorp en waar je bij terecht kunt.

Balans Gulpen-Wittem heeft een mooi verkiezingsprogramma, realistisch en gericht op leefbaarheid. Het is te lezen op www.balansgulpenwittem.nl

Ik hoop dat er door veel inwoners op mij gestemd wordt en ik u in de raad mag gaan vertegenwoordigen. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen dan sta ik u uiteraard graag persoonlijk te woord.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer: 06-27594711

Stem op 16 maart Bram Jacobs       Lijst 4, Nummer 7