BALANS, LOKAAL BETROKKEN

– Balans –

Magisch woord
voor het evenwicht tussen links en rechts tussen ja en nee
bij het afwegen van willen en kunnen binnen de wet

maar ook en vooral
ten dienste van en vol begrip voor de burgerPersbericht d.d. 27-10-2021

Voorzitter Ed Cools feliciteert Frans Derksen die unaniem tot lijsttrekker van Balans Gulpen-Wittem werd gekozen.

Ed Cools, voorzitter van Balans, feliciteert Frans Derksen die unaniem tot lijsttrekker werd gekozen.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden van Balans Gulpen-Wittem Frans Derksen verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Frans woont sinds 1972 in Eys met een hart voor de 5 sterren gemeente Gulpen-Wittem en een mentaliteit van aanpakken. Vastberaden, gedreven en met beide benen op de grond: een man van het volk. Frans maakt vanaf 2014 tot en met 2021 deel uit van de gemeenteraad en vanaf 2018 is hij namens Balans Gulpen-Wittem de fractievoorzitter.

Onder zijn bezieling leiding maakt Balans Gulpen-Wittem onderdeel uit van de coalitie en zijn wij vanaf 2018 de stabiele factor binnen het college van Gulpen-Wittem. Met 3 leden in de gemeenteraad en 6 burgerfractieleden vormt Balans Gulpen-Wittem een afspiegeling binnen de bevolking van Gulpen-Wittem.

De leden van Balans Gulpen-Wittem hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem hun vertrouwen uitgesproken dat de partij onder leiding van Frans wederom stabiele raadsvertegenwoordiging kan worden met een eventuele groei in aantal zetels.

Frans Derksen:

Ik ben vereerd dat bestuur, fractie en leden het vertrouwen in mijn persoon hebben uitgesproken en ik de kar mag trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart 2021.”

Na het succes van 2018 dat we samen hebben behaald, ben ik dan ook vastberaden om dit succes te continueren. Mijn grote netwerk binnen de gemeente, een gevarieerde lijst met op en top inwoners uit onze gemeente, en het feit dat wij een lokale partij zijn voor en door inwoners vanuit onze gemeente, maken dat ik er alle vertrouwen in heb dat wij minimaal weer de drie raadzetels innen de gemeenteraad van Gulpen-Wittem krijgen en met uw steun en stem misschien nog door mogen groeien in het aantal zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022”.

19-08-2020; Fracties bereiken overeenstemming over coalitieprogramma

De afgelopen weken hebben de raadsfracties van CDA, Balans, Franssen en Van der Laan gesprekken met elkaar gevoerd onder leiding van formateur Ad de Kroon over de inhoud van een coalitieprogramma. Dit is een prettig en open proces geweest, waarbij door ons steeds het belang van de inwoners van Gulpen-Wittem voorop is gesteld. Op woensdag 19 augustus hebben de nieuwe coalitiefracties overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma voor de resterende raadsperiode.

In de raadsvergadering van 27 augustus a.s. worden Jos Hendriks (CDA) en Piet Franssen (Fractie Franssen) beëdigd als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De vacante raadzetels worden ingevuld door Mike Eggen (CDA) en Eric Magermans (Fractie Franssen). Huidig wethouder Jos Last blijft wethouder en neemt namens de fracties Balans en Van der Laan zitting in het nieuwe college. Ook zal tijdens de raadsvergadering het coalitieakkoord toegelicht worden. De raadsvergadering kan vanwege Corona-maatregelen niet fysiek bijgewoond worden, maar zal wel live te volgen zijn via het Youtube-kanaal van de Griffie Gulpen-Wittem.

Het rijke verenigingsleven, het karakter van de dorpen en de schoonheid van het Heuvelland vormen samen de kracht van Gulpen-Wittem. Wij zien het als onze taak deze kwaliteiten te koesteren. Dit vraagt om extra inspanningen, want het is niet vanzelfsprekend dat deze vanzelf op niveau blijven. De leefbaarheid van de kernen staat onder druk en het buitengebied is kwetsbaar. De uitbraak van het Covid-19-virus zorgt ook op dit vlak voor onzekerheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze taak aankunnen, zeker als wij dit samendoen met de inwoners van onze prachtige gemeente. Dat vraagt om een stabiel bestuur. Het is in het belang van Gulpen-Wittem dat een college op brede steun in de raad kan rekenen. Dat een

gemeentebestuur democratisch gelegitimeerd is en met gezag kan spreken. Dan kan het bronnen in de gemeenschappen ontsluiten, initiatiefnemers in positie brengen en partnerships creëren met mede-overheden en het bedrijfsleven.

Wij realiseren ons dat de tijd voor deze coalitie beperkt is, slechts anderhalf jaar. Naast nieuwe lijnen zetten we ook in op continuïteit van het in de afgelopen raadsperiode gevoerde beleid. Daarnaast beseffen we dat de financiële ruimte beperkt is. De algemene financiële uitdagingen waar een gemeente van onze schaal al langer mee wordt geconfronteerd, onder meer in het sociale domein, worden nog groter door de effecten van de Covid-19-crisis en de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds. Wij willen de resterende raadsperiode daarom optimaal benutten.

Wat gebeurt er in de kern?