Ed Cools, Gulpen

Voorzitter

Balans, lijst 4 nr. 16

Beste inwoners van Gulpen-Wittem,

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en ik heb mij kandidaat gesteld voor de lokale politieke partij Balans. Daarom wil ik me graag aan u voorstellen en aangeven wat ik belangrijke aandachtspunten vind voor Gulpen-Wittem.

Ik ben Ed Cools, sinds 2018 voorzitter van Balans Gulpen-Wittem.

Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en drie kleinkinderen. Ik ben directeur/bestuurder van ONS onderwijsbureau en naast mijn werk ben ik altijd bezig geweest als vrijwilliger in het verenigingsleven. Ik ben een jaar of achttien jeugdleider, daarna leider van het damesteam en zeven jaar voorzitter bij FC Gulpen geweest. Ik vind het verenigingsleven een van de belangrijkste pijlers om de leefbaarheid in de kernen en dus in Gulpen-Wittem te behouden.

Wat wil ik samen met Balans de komende jaren bereiken voor de inwoners van Gulpen-Wittem:

• Wij willen de krapte op de woningmarkt aanpakken. Dit geldt zowel voor koopwoningen alsook voor huurwoningen. Projecten gelijkwaardig aan het concept van CPO-Mechelen zullen wij ook graag in ander kernen steunen.

• Behoud van de leefbaarheid van onze kernen. Dat betekent dat Balans zich maximaal willen inspannen om samen met de burgers te werken aan het behoud van de voorzieningen: scholen, winkels en verenigingen met bijbehorende accommodaties.

• Behoud van ons vijf-sterren-landschap. Samen moeten we zoeken naar een juiste balans. Denk daarbij aan het verminderen van de overlast door te veel bezoekers en het verminderen van de bijbehorende verkeersoverlast. We zullen moeten zorgen voor effectieve maatregelen en deze dan vooral ook handhaven.

• Wij willen ook altijd zoeken naar een juiste balans tussen ons mooie landschap en de economische activiteiten. Leven in een prachtig vijf-sterren-landschap is alleen mogelijk als er voldoende economische activiteiten zijn en er voldoende inkomen en werkgelegenheid gegenereerd kunnen worden.

• Duurzaamheid. Voor Balans staat voorop dat we spaarzaam moeten omgaan met energie en grondstoffen. De overgang naar duurzame energiebronnen zal stapsgewijs en op een slimme manier moeten worden ingepast in onze omgeving en landschap. 

Interesse? Ga voor meer informatie naar www.balansgulpenwittem.nl

                          Stem 16 maart 2022 op Balans

                                           Ed Cools

                                   Balans Lijst 4 Nummer 16