Elly Vanhautem-Coenjaerts

Burgerfractielid

Balans, lijst 4 nr. 11

Beste inwoners van Mechelen,

Zoals u weet vindt er op 16 maart de gemeenteraadsverkiezing plaats. Ik heb mij kandidaat gesteld voor Balans. Ik vertel u graag over wie ik ben, waarom ik heb gekozen voor Balans en wat wij willen bereiken.

Wie ben ik?

Mijn naam is Elly Vanhautem-Coenjaerds en ik ben 55 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Mechelen. Ik ben getrouwd met Mathieu Vanhautem en heb één zoon en twee dochters. Ik ben werkzaam bij Zorgbureau Talent dat jongeren met een beperking helpt te integreren in de maatschappij. De jongeren krijgen bij Talent dagbesteding in een cateringkeuken, bakkerij en werkplaats waarbij plannen en organiseren van groot belang zijn. Naast de gezelligheid die wij met elkaar beleven, leren de jongeren ook te werken in teamverband. Hierbij speelt het uiten van emoties en elkaar vertrouwen een grote rol.

Mijn hobby’s zijn badminton, wandelen, lekker eten, genieten met familie en vrienden en natuurlijk ons stukje Limburgse cultuur “’Carnaval’’ vieren.
Ik ben vaak in het dorp te vinden en praat graag met iedereen in onze gemeenschap. Samen houden we Mechelen en ons heuvelland leuk en leefbaar voor jong en oud.

Waarom Balans?

Omdat ik het belangrijk vind om lid te zijn van een partij die zorg en aandacht heeft voor jong en oud in onze gemeente.

Balans heeft veel zaken in het verkiezingsprogramma opgenomen die ervoor moeten zorgen dat alle inwoners mee kunnen (blijven) doen. Denk hierbij aan ideeën rondom vervoer voor ouderen, betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen en het behoud van het verenigingsleven in onze gemeenschap. Deze zaken zijn van belang om het woongenot in onze dorpen te behouden en waar nodig te verbeteren.

Balans is een partij die de leefbaarheid in onze dorpen hoog in het vaandel heeft staan. Daarom is zij voorstander van zelfsturing waarbij burgers zelf actie ondernemen voor hun kern. Bewoners weten het best wat in hun kern speelt en waar behoefte aan is.  Hiervoor krijgen ze bevoegdheden en een budget van de gemeente. Daarnaast worden ook goede burgerinitiatieven gesteund.

Wat wil ik bereiken?

Ik zie in onze omgeving hoe moeilijk het is voor de ouderen om te participeren in de samenleving als ze afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer rijdt steeds minder in onze kleine dorpen en rijdt al helemaal niet meer in het buitengebied. Ouderen moeten te lang wachten op het openbaar vervoer of hebben niet eens de keuze om het openbaar vervoer te nemen. Samen met Balans wil ik mij voor onze ouderen inzetten voor een wensbus of wensauto om hen zo vervoer op maat aan te bieden. Wij van Balans zijn van mening dat daarvoor financiële ondersteuning vanuit de provincie en de gemeente moet komen.

Mantelzorg is voor mij een belangrijk punt. De mantelzorg speelt een belangrijke rol in onze samenleving maar wordt een steeds groter probleem. De mantelzorger wordt met een te grote verantwoordelijkheid opgezadeld en moet daarbij ook nog eens rekening houden met een tijdsvak. Hierdoor raakt de mantelzorger overbelast en kan niet langer de kwaliteit van zorg bieden die verlangd wordt. Wij vinden dat de gemeente meer waardering, ondersteuning en mogelijkheden moet geven voor het aanpakken van dit ”mantelzorgprobleem”.

Overigens heeft Balans gezorgd voor het behoud van het mantelzorgcompliment en daar ben ik trots op.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan sta ik u uiteraard graag in een persoonlijk gesprek te woord. 

U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-20082712

                         Ik hoop op 16 maart op uw stem te mogen rekenen!

                                                   Elly Vanhautem-Coenjaerds

                                                             Lijst 4 nummer 11