Frans Derksen

Raadslid

Fractievoorzitter

BALANS, lijst 4 nr. 1

Beste inwoners,

Jaren geleden wilde ik graag wethouder zijn. Ik wilde mee aan het stuur van de gemeente Gulpen-Wittem staan om er te zijn voor de inwoners van Gulpen-Wittem en in het bijzonder voor die van Eys. Na 8 jaar als raadslid te hebben gewerkt, weet ik dat dit niet langer de enige manier is om op te komen voor de belangen van de inwoners van je gemeente. Met de invoering van het dualisme  in 2002 werd de gemeenteraad het hoogste orgaan en mocht een wethouder niet langer tegelijkertijd  raadslid zijn. Het werd de taak van de gekozen raadsleden de wethouders te benoemen die daarna samen met de burgemeester het college vormen. De raad stelt vervolgens de kaders waarbinnen dit college zich mag bewegen, geeft opdracht, stuurt bij en controleert.

In mijn eerste raadsperiode van 2012-2018 heb ik deze nieuwe vorm van werken nog niet als zodanig ervaren maar in de afgelopen periode kwam het dualisme volledig tot zijn recht.

Balans Gulpen-Wittem heeft in de periode 2018-2022 met drie kandidaten op open, eerlijke en transparante wijze namens u de kaders gesteld, waarbinnen het college mocht opereren. Wij hebben namens u gecontroleerd of het college haar taak goed uitvoerde. Maar wij hebben vooral als volksvertegenwoordigers uw stem vertegenwoordigd bij alle besluiten binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Wij hopen met onze drie gemeenteraadsleden van nu en misschien zelfs met een vierde dit te kunnen blijven doen. Maar dat is aan u.

Ik heb niet meer de intentie wethouder te worden omdat ik als raadslid meer voor u kan betekenen. Ik wil de komende vier jaar weer uw stem in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem zijn want met die stem kan ik iets voor u bereiken. Zo wil ik voor u verder blijven werken aan de leefbaarheid van onze kernen, het woonprobleem oppakken, zorgen voor een veilige omgeving en werken aan een duurzamere omgeving. Daarnaast wil ik ook verder werken aan een goed werkbare omgeving voor onze ondernemers, de markt voor onze streekproducten versterken en voor een financieel stabiele gemeente Gulpen-Wittem zorgen. En ja, wij leven met 14.500 inwoners in Gulpen-Wittem. Dan kun je het nooit voor iedereen goed doen. Wij leven in een land en gemeente waar compromissen gesloten moeten worden gesloten, ook daar gaan wij voor balans.

Laat mij uw stem zijn in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Ik wil graag voor u oogsten wat wij de afgelopen jaren gezaaid hebben. Laat mij de stem van Eys zijn, waar ik al meer dan 40 jaar woon en deel uitmaak van een geweldige gemeenschap, een gemeenschap met een rijk verenigingsleven en oog voor elkaar.

Stem op 16 maart Lokaal, 

Stem Balans,

Stem Lijst 4, Nummer 1, Frans Derksen

06-19999889  /  fransderksen@ziggo.nl