Hans Veldhuis, Gulpen

Balans, lijst 4 nr. 9

Beste inwoners van Gulpen-Wittem,

Wie ben ik?

Mijn naam is Hans Veldhuis, 53 jaar jong en opgegroeid in het prachtige Zuid Limburgse Heuvelland. Met mijn partner Janine Knubben woon ik aan de Rijksweg in Gulpen. Samen hebben wij drie zonen en een dochter in de leeftijd van 16 tot en met 21. Ik heb de Hoge Hotelschool in Maastricht doorlopen en woon na diverse omzwervingen door Nederland en België sinds 2008 weer in Gulpen. Omzwervingen doordat ik elders meerdere toeristische en recreatieve bedrijven heb geleid. Het toerisme in het mooie Heuvelland bracht mij weer terug naar mijn roots. Ik houd mij graag bezig met reparatie en renovatie van oldtimer bromfietsen en ben als vrijwilliger nauw betrokken bij de Dierenbescherming. Ik rijd dan ook regelmatig met de Dierenambulance rond in ons Heuvelland.

Waarom Balans? 

Daadkracht ambtelijk apparaat

De daadkracht van het ambtelijk apparaat is in de laatste jaren aanzienlijk verbeterd maar het kan nog beter. De vaak beperkte daadkracht van het ambtelijk apparaat verbaast mij telkens weer en het lijkt alsof de gemeente soms ver afstaat van haar burgers. Balans heeft de doelstelling hier verandering in te brengen zonder spelletjes maar met duidelijke taal en actie. En daar voel ik mij helemaal bij thuis.

Evenwicht

De naam Balans geeft ook kort en krachtig aan waar de partij voor staat. Evenwicht binnen het uitvoeren van regel- en wetgeving waarbij het belang van de burger wel bovenaan dient te blijven staan. Niet links, niet rechts, maar liberaal verankerd in het midden. Gulpen-Wittem kent meerdere kernen met elk een eigen identiteit. Balans blijft zoeken naar een gezond evenwicht tussen deze kernen zonder hun verschil in belangen en wensen uit het oog te verliezen.

Daarnaast kan ik mij goed vinden in de standpunten die Balans Gulpen-Witten inneemt ten aanzien van onder andere leefbaarheid, veiligheid, toerisme, economische zaken en duurzaamheid.

Wat wil ik bereiken?

Daadkrachtig

Geen oeverloze discussies die enkel tijd en daarmee geld kosten maar korte lijnen die kunnen acteren als er actie ondernomen moet worden. Je niet verstoppen achter anderen maar je laten zien en de burger vragen om te participeren door open te staan voor dialoog. Op deze wijze creëren we met elkaar een leefbare omgeving waarin iedereen zich gehoord kan voelen en daarmee ook kan deelnemen aan het succes van onze mooie gemeente Gulpen-Wittem.

Overlast door (dag)toerisme

Een actueel onderwerp waar ik vanuit mijn ervaring namens Balans graag mijn energie in wil steken, is het dunne koord waarop wordt gebalanceerd betreffende de explosieve groei van (dag)toerisme enerzijds en de leefbaarheid in de kernen anderzijds. Velen beweren dat het maximum op toeristisch vlak is bereikt. Toch zullen wij onze ondernemers ruimte moeten geven om te kunnen ondernemen. Want laten we eerlijk zijn: een groot deel van onze inwoners leeft ook van het toerisme. De  overlast die het toerisme met zich meebrengt, moet voor bewoners tot een minimum worden beperkt. Dit kan bijvoorbeeld door meer handhaving maar ook door het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en door grenzen te stellen aan het produceren van onnodig lawaai.

Energietransitie, leefomgeving en klimaat

Daarnaast zijn onze leefomgeving en het klimaat hete hangijzers geworden, mondiaal maar zeer zeker ook binnen onze gemeente. De gemeente Gulpen-Wittem loopt achter in de energietransitie. Hier is binnen onze gemeente nog veel aan te doen. Ook het verantwoord omgaan met de afvalinzameling en het natuurbeheer zijn speerpunten waar ik mij hard voor wil maken namens u. Denk qua natuurbeheer aan de overstromingen van 2021. Burgers kunnen beter attent worden gemaakt op mogelijkheden en subsidies. Een taak voor het college van burgermeester en wethouders.

Veiligheid

Als inwoner van de kern Gulpen bekruipt mij soms het gevoel van onveiligheid. Scheurende auto’s door de kern, vernielingen en een parkeerbeleid dat nauwelijks lijkt te worden gehandhaafd met gevaarlijke situaties als gevolg. Maar ook het openlijk verhandelen van drugs en het daarmee aantrekken van criminaliteit naar onze kernen vormt een probleem. Helaas leven wij in een tijd waar zelfs handhavers vaak onder vuur liggen. Toch wil ik mij binnen onze gemeente hard maken voor duidelijke afspraken en meer zichtbaarheid aangaande handhaving van de openbare orde. 

Kan ik op uw stem rekenen 16 maart?

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u altijd contact met mij opnemen: veldhuis@mail.com