Jos Last, Mechelen

Wethouder

Beste inwoners,

In 2004 ben ik in Mechelen komen wonen en sinds 2008 ben ik lid van Balans Gulpen-Wittem.

Voor mij is Balans een partij die haar nam eer aandoet. Wij zijn niet links en niet rechts maar een partij die staat voor de belangen van inwoners en ondernemers. Sinds 2018 is Balans één van de coalitiepartijen waardoor ik de afgelopen vier jaar wethouder mocht zijn in onze prachtige gemeente Gulpen-Wittem.

Het is een eer deze taak te mogen uitvoeren, maar ook een verantwoordelijke taak.

Als portefeuillehouder wonen, openbare ruimte, ruimtelijke ordening en milieu heb ik mij bezig gehouden met belangrijke zaken die inwoners en ondernemers direct merken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versoepelen van de regels om woningen te kunnen bouwen, het mobiliteitsplan waarbij verkeersleefbaarheid voorop staat en de omgevingsvisie die we aan het opstellen zijn.

Dan waren er nog de praktische zaken zoals onder andere het introduceren van natuurlijke wegbermen, dat we samen met het IVN hebben opgepakt. Het realiseren van verkeerslichten in Wahlwiller zodat de schooljeugd van Nijswiller en Wahlwiller veiliger naar school kan fietsen; een project dat mede tot stand is gekomen door de inzet van het kernoverleg Wahlwiller. Het evenemententerrein in Partij dat in samenspraak met het kernoverleg Partij is gerealiseerd. Het aanleggen van de Timpaantuinen in Gulpen samen met inwoners en het IVN. Het opstarten van een visie voor Wijlre dat in goed overleg met het kernoverleg Wijlre gebeurt. De voorbereiding van de reconstructie van de Wittemerweg/Mesweg/Mr. dr. Froweinweg in Eys die we samen met inwoners en ondernemers hebben gedaan. En de lijst is nog veel langer……

Wellicht heeft u geconstateerd dat ik graag samenwerk met inwoners en ondernemers om zodoende een maximaal gedragen invulling van onze mooie gemeente te realiseren. Ik luister, probeer te verbinden en draagvlak te creëren. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet altijd lukt de dingen zo te doen dat ze de instemming van iedereen krijgen. We hebben allemaal onze eigen wensen, ideeën en belangen. Het is dan niet gek dat er ook kritiek geuit wordt. Ik heb daar alle begrip voor maar dien ook knopen door te hakken; ik noem dit mijn verantwoordelijkheid nemen als wethouder.

Er is dus veel gebeurd maar het werk is nog niet af. 

Het CPO in Mechelen moet nog van start gaan, het voormalig Sophianum in Nijswiller moet het kloppend hart van deze kern worden, de problematiek van de wateroverlast moet aangepakt worden, de omgevingsvisie moet concreet gemaakt worden in omgevingsplannen en de verkeersdrukte dient substantieel te verminderen. 

Er moeten meer woningen en appartementen gebouwd worden voor jongeren en senioren en er is behoefte aan tiny houses. Agrariërs hebben recht op een plek in onze gemeente en daar moet ook aan gewerkt worden.  En zo zijn er nog veel meer dingen die ik graag samen met u  en voor u wil realiseren. 

Ik zou het geweldig vinden als ik de komende vier jaar nogmaals hieraan mijn bijdrage mag leveren in de functie van wethouder.

Steunt u mij hierin? Stem dan op 16 maart op Balans Gulpen-Wittem.

Met vriendelijke groet,

Jos Last