Beste inwoner,

De afgelopen vier jaar mocht ik Wethouder zijn in onze prachtige gemeente Gulpen-Wittem. Het is een eer deze taak te mogen uitvoeren, maar ook een verantwoordelijke taak.

Ik heb mij bezig gehouden met belangrijke zaken, zaken die inwoners en ondernemers direct merken. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld het versoepelen van de regels om woningen te kunnen bouwen, het mobiliteitsplan waarbij verkeersleefbaarheid voorop staat en de omgevingsvisie die we aan het opstellen zijn.

Maar ook praktische zaken zoals het werken aan natuurlijke wegbermen, het realiseren van verkeerslichten in Wahlwiller zodat de schooljeugd van Nijswiller en Wahlwiller veiliger naar school kan fietsen, het centrumplan in Gulpen, het evenemententerrein in Partij, het vitaliserende van de openbare ruimte in Stokhem, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Er is dus veel gebeurd,maar het werk is nog niet af. Het CPO in Mechelen moet nog van start gaan, het voormalig Sophianum in Nijswiller moet het kloppend hart van deze kern worden, de wateroverlast problematiek moet aangepakt worden, de omgevingsvisie moet concreet gemaakt worden in omgevingsplannen, in Wijlre moeten er nog plannen gemaakt worden. En het blijft doorgaan….

Ik zou het geweldig vinden als ik komende vier jaar nogmaals hieraan mijn bijdrage mag leveren in de rol van wethouder.

Steunt u mij hierin ? Stem dan op 16 maart Balans.

Groet,

Jos Last, wethouder van Balans voor Ruimte, Wonen, Verkeer en Milieu 

Ingelopen gebied Limburgs Landschap
Wateroverlast 2021 Kelderweg