Maud Jongen, Gulpen

Balans, lijst 4 nr. 6

Wie ben ik?

Mijn naam is Maud Jongen, 55 jaar en al vanaf mijn geboorte woonachtig in Gulpen. Ik ben geen onbekende binnen de kern Gulpen, mede omdat mijn ouders 32 jaar lang Café Sport hebben gerund. Als echt ‘Gulper medsje’ voel ik mij betrokken bij alles wat in en rondom Gulpen speelt en om die reden ben ik vaak ook bereid om mee te denken en/of te doen. Deze betrokkenheid wil ik de komende periode dan ook heel graag inzetten binnen de politiek.

Waarom Balans en wat wil ik bereiken?

Na tweemaal eerder te zijn gevraagd heb ik onlangs de knoop doorgehakt en me, als lid van Balans Gulpen-Wittem, kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Waarom ik heb besloten om me kandidaat te stellen heeft te maken met het feit dat ik sinds tweeëneenhalf jaar werkzaam ben binnen het Sociaal Domein en zie welke gevolgen bepaalde keuzes voor de burger hebben. Zorg wordt steeds duurder en moet door minder mensen worden uitgevoerd. Dit vraagt veel van de burger, omdat wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Dit betekent dat de burger zijn eigen zorg en ondersteuning dient te regelen, eventueel met hulp van het sociaal netwerk en/of maatschappelijke organisaties. Als dit niet (meer) lukt, dan pas kan de burger een beroep doen op de gemeente.

Met name binnen het Sociaal Domein wil ik me sterk maken voor de belangen van de burgers, want ik ben van mening dat meedoen in de samenleving voor iedereen belangrijk is. Dat is ook waar Balans voor staat… een partij die zorg heeft voor kwetsbare groepen, transparant is en zich houdt aan z’n woord. Ook is Balans een partij die maatwerk wil leveren, want iedere kern binnen de gemeente Gulpen-Wittem heeft zijn eigen behoeften. Daarom is het belangrijk dat er wordt geluisterd naar de burger in zijn eigen leefomgeving. Ik wil me de komende periode dan ook inzetten voor deze kwetsbare groepen en ervoor zorgen dat zij de nodige aandacht krijgen en niet vergeten worden. Hiervoor heeft Balans enkele belangrijke thema’s vanuit het Sociaal Domein in het verkiezingsprogramma opgenomen, want Balans wil voortbouwen op het fundament dat er al ligt. Zo moet er aandacht zijn voor burgers met een laag inkomen en/of schulden, moet sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn, dient er aandacht te zijn voor eenzaamheid en moet de laaggeletterdheid aangepakt worden. Daarnaast is het belangrijk dat burgers de weg weten te vinden naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en worden geïnformeerd over wat de Wmo voor iemand kan betekenen.

Dit is waar ik voor sta en me de komende periode sterk voor wil maken!