Ruud van Breemen, Wijlre

Raadslid

Balans, Lijst 4, nr 2

Beste inwoners van Wijlre,

Het is nu echt zover! Op 14, 15 en 16 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen.

Momenteel ben ik acht jaar raadslid van Gulpen-Wittem. In 2018 was ik lijstaanvoerder van Balans. Veel mensen vroegen mij toen of ik wethouder wilde worden. Vier jaar geleden vond ik dat ik daar nog niet genoeg politieke ervaring voor had. De huidige wethouder van Balans stelt zich nog één keer beschikbaar voor zijn huidige functie. Maar indien wenselijk zou ik nu ook wethouder kunnen en willen zijn.

In 2002 werd het dualisme ingevoerd en de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. Na de verkiezingen vormen gemeenteraadsleden coalities en kiezen dan de wethouders. Die wethouders vormen samen met de burgemeester het college. De gemeenteraad  bepaalt in hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente en het college gaat daarmee aan de slag. Daarna stuurt de raad bij en controleert of het college het werk goed en binnen het budget heeft uitgevoerd. Balans heeft dit als enige partij de afgelopen vier jaar binnen twee verschillende coalities voor u gedaan.

De komende vier jaar zou ik weer graag uw stem in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem willen zijn. Thema’s zoals o.a. leefbaarheid, wonen, veiligheid, economie en het sociaal domein hebben mijn aandacht. Ondernemers zijn de economische motor van Gulpen-Wittem. Ik kom uit een ondernemend gezin en weet wat nodig is voor een gezond ondernemersklimaat.

Door het toerisme dat eenderde van onze economie uitmaakt, ervaren veel mensen overlast. Overlast is een belangrijk thema en ik pleit dan ook voor een gerichte aanpak en meer handhaving. Het terugdringen van het toerisme is echter de oplossing niet. Daarmee schaden we onze ondernemers, de werkgelegenheid die zo hard nodig is om jonge mensen hier te houden, onze verenigingen en de leefbaarheid in onze kernen. De gemeente gaat dan inkomsten verliezen terwijl wij het belangrijk vinden om de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden.

Er is veel werk verricht, maar er moet nog veel gebeuren. Er gaan 700.000 euro besteed worden aan de noodzakelijke aanpassing van de basisschool in Wijlre. Daarnaast zal ik me maximaal inzetten voor een nieuwe gemeenschapsvoorziening waarbij het Wielderhoes zal fungeren als multifunctioneel ontmoetingscentrum. Ik zal pleiten voor een nieuwe toekomstbestendige en duurzame accommodatie voor S.V. Geuldal en ik vind een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne noodzakelijk. Dan lopen er nog een aantal projecten zoals de Wittemer Allee, waarover mijn vader Peter van Breemen in 2008 een motie indiende. Een zaadje dat nu eindelijk tot een boom zal uitgroeien.

Ik ben geboren en getogen in dit mooie dorp, waarin ik deel uitmaak van een geweldige gemeenschap met een rijk verenigingsleven en waarbij men oog heeft voor elkaar. Ik ben trots en dankbaar dat ik u de afgelopen acht jaar mocht vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het is een eervolle taak die ik met veel enthousiasme en plezier wil voortzetten.

Groet, Ruud van Breemen     Lijst 4 nummer 2     RaadslidBalans