Sjef Schwanen, Partij

Burgerfractielid

Balans, lijst 4 nr. 10

Beste inwoners,

Er zijn alweer vier jaar verstreken sinds de laatste verkiezing. Op 14, 15 en 16 maart 2022 is het weer mogelijk om uw stem uit te brengen. Daarom wil ik u informeren over waar Balans en ook ik voor staan.

Balans is een lokale politieke partij opgericht in 2006. Balans streeft er sinds jaar en dag naar een complete afspiegeling van de Gulpen-Wittemse gemeenschap te zijn. Balans wil iedereen bereiken van jong tot oud. Daarom wil ik vertellen waarom het belangrijk is dat jullie, inwoners van de gemeente, gehoord worden en daarmee een duidelijke stem krijgen binnen de lokale politiek. 

Ik ben Sjef Schwanen, 73 jaar oud en woon al 48 jaar Partij. Ik ben van beroep leraar. Na een arbeidsverleden van ruim 49 jaar, waarvan vijfentwintig jaar in het onderwijs geniet ik al een aantal jaren van mijn pensioen. Ik ben actief lid van het gemengd zangkoor. Wat ik belangrijk vind, is dat verenigingen blijven bestaan in onze kernen en dat ze weer kunnen groeien. Daarom is het van belang dat jong en oud in de dorpen kunnen blijven wonen.
Vanaf 2014 ben ik actief bij Balans als burgerfractielid. In deze periode hebben wij mooie ontwikkelingen mogen waarmaken, vooral in de afgelopen vier jaar. Enkele voorbeelden zijn het vernieuwen van de straten in Partij en Gulpen, het realiseren van kermisplein in Partij, het gratis parkeren in Gulpen en de nieuwbouw in Partij om maar een paar dingen te noemen. En dan lopen er nog veel mooie ontwikkelingen binnen alle kernen.

Dit zijn enkele thema’s waar Balans zich op richt en waarvoor het zich sterk maakt:

  • Wonen moet voor jong en oud mogelijk zijn in elk dorp van onze gemeente.
  • De leefbaarheid behouden binnen de kernen
  • Het verenigingsleven behouden en waar mogelijk steunen. 
  • Het koesteren van mantelzorgers en vrijwilligers: zij verdienen waardering!
  • Binnen het sociaal domein: mee kunnen doen, laaggeletterdheid, armoede, eenzaamheid, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving: ieder mens telt!
  • Aandacht voor de ondernemers, vooral in deze moeilijke tijd.
  • Luisteren naar onze inwoners: voor wensen, suggesties, vragen en problemen. U kunt u bij ons van Balans terecht. 

Elk thema krijgt veel aandacht. Thema’s en standpunten staan beschreven in ons verkiezingsprogramma dat u kunt vinden op www.balansgulpenwittem.nl. Daar kunt u ook verdere informatie terecht. 

Balans staat voor onze kernen: onze dorpen zijn en maken Gulpen-Wittem. Ik vind het van belang dat de dorpen hun eigen identiteit behouden en wie kunnen dit beter realiseren dan de inwoners zelf. Bij Balans is er ruimte voor zelfsturing en eigen initiatieven van inwoners.

Wij vragen jullie vertrouwen om samen met jullie ervoor te zorgen dat onze prachtige gemeente en met name het prachtige dorp Partij leefbaar blijven en een bloeiende toekomst tegenmoet gaan. Wij doen het niet alleen, maar samen met jullie: stem op ons, stem op Balans.

Sjef Schwanen      Lijst 4, nr 10 

U mag mij altijd benaderen via schwanen.j@home.nl