Terugblik 2018-2022

Verkiezingsprogramma’s kijken vooruit. Balans durft het ook aan om terug te kijken voordat we een doorkijk maken richting toekomst.

Dankzij de steun en het vertrouwen van ruim 1500 kiezers kreeg Balans in 2018 drie raadszetels en was mede-initiatiefnemer van de coalitiebesprekingen. Samen met PRO vormden wij een coalitie en leverden wij een wethouder (Jos Last) in het nieuwe College.

Jammer genoeg bleek de samenwerking met PRO niet sterk genoeg te zijn om de hele rit uit te zitten. Halverwege 2020 viel de coalitie en voerde Balans gesprekken met het CDA , Fractie Franssen en fractie van der Laan met als doel zo snel mogelijk een stabiel bestuur voor onze gemeente te vormen.

Ook in deze nieuwe coalitie kon Balans haar standpunten inbrengen en vond het verantwoord om samen met CDA, Fractie Franssen en fractie van der Laan verder te gaan.

Balans heeft op deze wijze vier jaar lang haar verantwoordelijkheid  genomen. In vogelvlucht een aantal voorbeelden van hetgeen we beloofd en waargemaakt hebben:

  • Geen politieke spelletjes gespeeld: Balans is altijd open en eerlijk naar andere politieke partijen geweest. Veelal kregen we hiervoor draagvlak maar soms leidde dit ook tot tegenstellingen.
  • Wij hebben er serieus werk van gemaakt om de woningbehoefte aan te pakken. We stimuleren het CPO project in Mechelen, steunen de nieuwbouw van seniorenwoningen (Nieuwstraat) in Gulpen en propageren ombouw van bestaande gebouwen tot woningen.
  • Wij durfden het aan om de Pilot ‘Boerderij van de Toekomst’ te starten met als doel te onderzoeken hoe jonge boeren een plek in ons landschap kunnen krijgen.
  • Wij steunen van harte de nieuwe ontwikkelingen rondom het Sophianum in Nijswiller; het toekomstig kloppend hart voor deze kern !
  • We verbeterden de verkeersveiligheid en verkeersveiligheid door het Mobiliteitsplan vast te stellen maar ook door het mogelijk te maken verkeerslichten in Wahlwiller te plaatsen. Het komend jaar komt een rotonde bij Mechelen waardoor de schooljeugd veiliger kan fietsen.
  • Er is een beleidsplan Armoede 2021-2026 opgesteld waarin aandacht is voor een integrale aanpak, het versterken van zelfredzaamheid, preventie en vroeg signalering, extra aandacht voor kinderen en samen aan de slag.
  • Balans heeft ook moties ingediend omtrent de tandartskosten en het Volwassenfonds Sport en Cultuur om kwetsbare inwoners maximaal te ondersteunen.
  • De afgelopen vier jaar hebben we telkens een sluitende begroting kunnen presenteren en weinig financiële tegenvallers gehad. Ook laten we geen lijken in de kast achter. We hebben zoals afgesproken op de uitgaven gelet en dus ook rekening gehouden met uw lasten.

We hebben dus al veel gerealiseerd maar nog lang niet alles. Daarom hebben we opnieuw steun van onze inwoners en ondernemers nodig om onze doelen te bereiken.