Beste inwoner, 

Heeft u de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen van onze gemeente gelezen? Dan is u beslist opgevallen dat ze allemaal op elkaar lijken. 

In de verkiezingstijd zie je dat sommige partijen met modder beginnen te gooien, de ene partij iets meer dan de andere. Maar na de verkiezingstijd zullen we toch weer samen door één deur moeten om het beste voor de inwoners van Gulpen-Wittem te realiseren.

Wij gaan niet met modder gooien want die anderen partijen bedoelen het ook goed en straks zullen we compromissen met elkaar moeten gaan sluiten. Want verschillen zijn er wel degelijk.

Die verschillen zitten vooral in de manier of mate waarin een partij dingen wil aanpakken.

Ga je van het Limburgs landschap een natuurpark maken of wil je de boeren hier én een boterham laten verdienen, én het landschap met akkers en weien met koeien laten bestaan?

In hoeverre faciliteer je het Zuid-Limburgse gemeenschapsleven zoals we dat kennen en ga je mee in de veranderingen van de tijd?

Wat wil een partij met de burgerparticipatie en kernoverleggen? Een politieke partij kan naar alle burgers luisteren maar gaat ze daarna ook proberen het goed te doen voor álle burgers of alleen voor degenen die vragen en zeggen wat zij willen horen?  

We moeten duurzaam worden. Dat moeten en willen alle partijen. Maar hoe doe ze dat? Gaan ze blindelings af op allerlei mooie groene verhaaltjes of gaan ze voor het afwegen van alle mogelijkheden om tot de best mogelijke beslissing te komen?

Alle partijen willen meer woningen voor starters en senioren realiseren. Maar hoe gaan ze dat aanpakken?

Balans Gulpen-Wittem is een lokale politieke partij die echt naar mensen luistert en altijd zal proberen zo veel mogelijk te doen wat de burger echt wil. Wij zijn ons ervan bewust dat er zoveel meningen als mensen zijn, dat we het niet altijd iedereen naar de zin kunnen maken maar wij zullen er wel naar streven.

Balans Gulpen-Wittem

Kies voor Balans Gulpen-Wittem, Lijst 4

www.balansgulpenwittem.nl/kieslijst4

<Terug