Wat doet de gemeenteraad?

De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen:

  • het vormen van de volksvertegenwoordiging,
  • het stellen van kaders en
  • het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).

De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je verkiezingsprogramma en dus zul je nieuwe afwegingen moeten maken. 

De tweede taak is kaderstellen. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag, maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet.

Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken, de controle: de raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/wat-doet-de-gemeenteraad

<Terug