Wiel Duijzings, Epen

Burgerfractielid

Balans, lijst 4 nr. 4

Beste inwoners van Epen,

Nog even en het is 16 maart 2022, de dag dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. In de afgelopen vier jaar ben ik burgerfractielid geweest voor de lokale politieke partij Balans Gulpen-Wittem. Ik heb nu genoeg ervaring opgedaan om gemeenteraadslid te kunnen worden en heb mij verkiesbaar gesteld voor Balans, lijst 4, nummer 4.

Ik ben Wiel Duijzings en woon sinds 1979 in ons prachtige dorp Epen. Ik ben getrouwd met Lilian Willems en de trotse vader van Glenn en Mike (Pieke). 

Het is inmiddels 8 jaar geleden dat Epen vertegenwoordigd was in de gemeenteraad. Ik vind het belangrijk en dat bent u waarschijnlijk met mij eens dat Epen weer een inwoner als gemeenteraadslid moet krijgen. Iemand die weet wat er leeft in ons dorp en wat er nodig is. Iemand die bereid is zich voor u en ons dorp in te zetten. Dat is waarom ik mij kandidaat heb gesteld voor Balans, een lokale partij die naar de inwoners luistert en burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan.

Wat heb ik de laatste vier jaar als burgerfractielid bereikt?

 • Het oplossen van de overlast in de Wilhelminastraat [Oude school] zodat de rust terugkeerde.
 • Het plaatsen van een bushokje bij de Spelthof.
 • Het voor verkeer open houden van de Kuttingerweg.
 • Het herinrichten van het Mariapleintje te Eperheide.

Dit is wat ik wil doen als raadslid:

 • Het renoveren van het gemeenschapshuis “Het Patronaat”. Ik wil de werkgroep “Toekomstbestendig Patronaat” gaan ondersteunen en mij inzetten om het te faciliteren.
 • De mogelijkheid bekijken om een pinautomaat te plaatsen bij het Patronaat voor de inwoners en toeristen.
 • Me inzetten voor het realiseren van betaalbare woningen voor starters en senioren in Epen.
 • Zorgen voor blijvend goed onderhoud en het faciliteren van verbeteringen aan de sportaccommodatie te Mechelen voor de jeugd en volwassenen uit Epen en Mechelen.
 • Bewegen bevordert de gezondheid en de verbondenheid tussen mensen. Daarom kan sport op mijn steun rekenen.
 • De komende 4 jaar ondersteuning verlenen als er in Epen initiatiefnemers zijn met goede ideeën.
 • Mochten zich problemen voordoen dan zal ik samen met de inwoners zoeken naar oplossingen.

Mocht U vragen hebben of meer informatie wensen dan wil ik graag met u daarover praten. Mailen kan ook: wiel.duijzings@home.nl

 

Ligt 16 maart in het verschiet, vergeet dan Wiel Duijzings niet.

                       

Stem 16 maart op mij zodat ik uw stem kan zijn in de gemeenteraad.

 

Stem Wiel Duijzings, Balans lijst 4, nummer 4!