Wien Hendriks, Nijswiller

Raadslid

Balans, lijst 4 nr. 3

Beste inwoners,

Wie ben ik?

Voor iedereen die me nog niet kent, mijn naam is Wien Hendriks en ik ben 57 jaar.

Samen met mijn vrouw Monique en kinderen Julian en Daan woon ik op de Schulsbergweg 20.
Ik ben al meer dan 35 jaar werkzaam als administratief medewerker bij Electro Bergmans & Wijnen.

Met veel plezier wonen en werken doe ik al mijn hele leven in mijn dorp Nijswiller. Ik hou van het verenigingsleven en ben dan ook lid van de Raad van Elf van carnavalsvereniging “de Baagratte”. Tot 2021 was ik bestuurslid en penningmeester van deze vereniging. Verder ben ik lid van de heemkundevereniging Nijswiller en heb ik jaren bestuurlijke ervaring opgedaan bij de voormalige voetbalvereniging SV Nijswiller. Helaas krimpen de verenigingen in de kleine dorpskernen en daarom is het van belang de bestaande verenigingen te blijven koesteren.

Waarom Balans?

In 2010 werd ik benaderd door fractie Balans met de vraag of ik interesse had om in dat jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Balans is een lokale partij, onafhankelijk, sociaal en staat tussen de mensen. Omdat Balans helemaal aansloot bij mijn visie en ik een vertegenwoordiging uit Nijswiller in de raad zeer wenselijk vond, was mijn keuze snel gemaakt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd ik gekozen tot raadslid. Sindsdien maak ik met veel plezier deel uit van de gemeenteraad en ik hoop dan ook dat ik bij de komende verkiezingen op 16 maart herkozen wordt. Door Corona zijn de afgelopen twee jaar helaas anders gelopen dan gepland en konden wij als fractie fysiek minder zichtbaar zijn. Dat neemt niet weg dat wij ons in die tijd hard voor diverse projecten hebben ingezet.

Tot heden

Samen met Balans heb ik de afgelopen raadsperiode het volgende gerealiseerd voor Nijswiller en Wahlwiller:

  • Schriftelijke vragen gesteld over het afsluiten van de verwarming in het voormalige Sophianum: de verwarming brandt inmiddels weer.
  • Motie ingediend met betrekking tot de herbestemming van het Sophianum en de huisvesting voor verenigingen.
  • Motie voor veilige fietsverbinding van Nijswiller en Wahlwiller naar Mechelen. Deze leidde ertoe dat er verkeerslichten kwamen en dat later dit jaar gestart zal worden met de aanleg van een rotonde op de kruising Capucijnenweg-Partijerweg. Zo wordt ook daar de oversteek voor de schoolgaande kinderen veiliger.
  • Motie renovatie parkeerplaats Wahlwiller: de parkeerplaats zal in 2022 worden gerealiseerd.
  • Aanschaf van een feesttent voor de verenigingen van Wahlwiller.

Toekomst

Op woensdag 23 februari is de laatste reguliere raadsvergadering. Een belangrijk agendapunt voor Nijswiller zal dan het raadsvoorstel “Herontwikkeling voormalig Sophianum” zijn.

De inwoners van Nijswiller hebben al veel informatie over dit project gekregen en zijn over het algemeen zeer positief over de ontwikkelingen. Balans is dit zeer zeker ook en zal een positief besluit nemen. In de komende vier jaar wil ik mij heel graag voor dit project blijven inzetten in de gemeenteraad. Dat kan echter alleen als ik jullie stem mag krijgen!

Verder wil ik me samen met Stichting Durpshoes Nieswieler ervoor blijven inzetten dat de verenigingen tijdens de verbouwing van het Sophianum van de voormalige kantine van SV Nijswiller gebruik kunnen gaan maken.

In januari, week 4 is de grootschalige renovatie van de wegen, de trottoirs en het riool van start gegaan. Er is extra geld vrijgemaakt om de wateroverlast aan te pakken en er lopen gesprekken met het waterschap over hoe de wateroverlast in de toekomst tot een absoluut minimum te beperken.

Veel inwoners hebben het afgelopen jaar grote schade gehad door de wateroverlast en ik hoop dat werkzaamheden nu een eerste stap zijn om dat te voorkomen.

De geplande werkzaamheden zullen overlast voor onze inwoners met zich meebrengen, maar het uiteindelijke resultaat zal er dan ook mogen zijn. Wij zullen hier samen doorheen moeten.

Door Corona hebben we veel persoonlijke contactmomenten moeten missen en we zijn er helaas nog niet van af.  Veel inwoners hebben het zwaar maar in Nijswiller kijkt men naar elkaar om. Dat noemt men verbondenheid. Deze verbondenheid heeft mij ook geraakt tijdens de wateroverlast. Iedereen hielp elkaar, iets dat niet vanzelfsprekend is maar zo fijn voelt in ons dorp.

Mijn persoonlijke wens is dat als het weer kan de vele bewoners, vrijwilligers en leden van onze verenigingen hun plek kunnen vinden in de nieuw te realiseren gemeenschapsvoorziening, zodat ons Nieswiller weer kan bruisen als voorheen.

Voor ons verkiezingsprogramma 2022-2026 en onze standpunten verwijs ik graag naar onze website.

Mocht u een papieren exemplaar van het verkiezingsprogramma willen dan zal ik dat op verzoek bij u bezorgen. Wilt u mij steunen en een poster van mij ophangen? Dan breng ik die graag bij u langs!

Voor meer informatie kunt u mij altijd benaderen via

onze website www.balansgulpenwittem.nl

 of

mijn persoonlijke email: wienhendriks@ziggo.nl

telefoonnummer 06-17394474.

STEM OP 16 MAART 2022!

STEM VOOR NIJSWILLER !

WIEN HENDRIKS LIJST 4 NUMMER 3