Maud Jongen, Lijst 4, Nummer 6

Wie ben ik?

Mijn naam is Maud Jongen, 55 jaar en al vanaf mijn geboorte woonachtig in Gulpen. Ik ben geen onbekende binnen de kern Gulpen, mede omdat mijn ouders 32 jaar lang Café Sport hebben gerund. Als echt ‘Gulper medsje’ voel ik mij betrokken bij alles wat in en rondom Gulpen speelt en om die reden ben ik vaak ook bereid om mee te denken en/of te doen. Deze betrokkenheid wil ik de komende periode dan ook heel graag inzetten binnen de politiek.

Sinds tweeëneenhalf jaar ben ik werkzaam binnen het Sociaal Domein en zie welke gevolgen bepaalde keuzes voor de burger hebben. Zorg wordt steeds duurder en moet door minder mensen worden uitgevoerd. Dit vraagt veel van de burger en als dit niet (meer) lukt, dan pas kan de burger een beroep doen op de gemeente.

BALANS

Het magische woord voor evenwicht tussen links en rechts

tussen ja en nee bij het afwegen binnen de wet

maar vooral ook

ten dienste en vol begrip voor de burger