Epen

14 maart 2022: Het Patronaat Epen

Al jarenlang vraagt de gemeenschap van Epen aan de gemeente hun gemeenschapshuis ‘Het Patronaat’ op te knappen. Aanvankelijk werd hiervoor een bedrag van bijna één miljoen euro toegezegd maar na vier jaar lijkt daar geen cent van over te zijn. Daarom besloot Balans Gulpen-Wittem Artikel 37 vragen hierover aan het college te stellen.