Waar staat Balans voor?

Balans is een lokale Partij en dus onafhankelijk. Dit betekent dat wij de belangen van onze inwoners en ondernemers maximaal kunnen behartigen op basis van afwegingen die in Gulpen-Wittem gelden. 

Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Ons landschap is ons kapitaal maar ook onze leefomgeving.
 • Wonen in onze mooie gemeente moet voor jong en oud mogelijk zijn.
 • Niet iedereen is een staat zijn eigen boontjes te doppen; daarom is (financiële) hulp en ondersteuning voor deze mensen een van de hoofdtaken van de gemeentelijke overheid.
 • Toerisme is de grote economische motor in onze gemeente.
 • Verkeer en transport is noodzakelijk maar mag de leefbaarheid niet aantasten.
 • Agrariërs beheren een groot deel van het landschap en hebben recht op een plek in dit landschap.
 • Natuur en cultuur is een groot goed dat behouden dient te blijven.
 • Onderwijs is belangrijk voor kinderen én volwassenen. Dit dient dan ook veilig bereikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen.
 • Het verenigingsleven en de sportclubs vormen een bindende factor in onze gemeente; het is belangrijk dit te behouden en daar waar nodig te steunen.
 • Jongeren hebben recht op een betaalbare woning in onze gemeente omdat ze noodzakelijk zijn voor het behoud van de vitaliteit van onze gemeenschap.
 • Sociale en fysieke veiligheid is voor ons vanzelfsprekend.
 • Duurzaamheid en energietransitie zorgen ervoor dat ook een volgende generatie kan wonen, ondernemen en genieten in onze prachtige gemeente.